Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Scouting

Voor de eerste wereldoorlog werd de Dievelaarschuur gebruikt voor het opslaan van de gewonnen turf. De turf werd gebruikt als brandstof. Na de eerste wereldoorlog was het gedaan met de turfwinning. De schuur werd verkocht aan de J.H.G. Jordaan. Die besloot er te midden van het fraaie natuurgebied een theehuis in te richten. De paardenstal werd voorzien van een buitendeur en omgebouwd tot keuken.

De Dievelaarschuur kon in 1951 als clubgebouw door de scouting in gebruik worden genomen. De naar het gebouw leidende laan kreeg in de volksmond al spoedig de naam 'Dievelaarslaantje'. De Dievelaarschuur is een gemeentelijke monument.

Op een van de rustigste en mooiste terreinen van de Stichting Scholtenhagen, geheel omgeven door hoog opgaande eiken, staat het onderkomen van Scouting Haaksbergen. De Dievelaarschuur werd getransformeerd in een prachtig groepshuis voor de Han Jordaan Groep, de Haaksbergse afdeling van de Nederlandse Padvinders vereniging N.P.V.

Het begon in Haaksbergen allemaal toen in 1928 een afdeling van de Nederlandse Padvindersvereniging werd opgericht. De plaatselijke initiatiefnemers waren Henk Nijland en de broers Henk en Frits Tankink. Na W.O. 2 werd de naam veranderd in de Han Jordaan Groep, naar het lid Han Jordaan(1918), die in het concentratiekamp Mauthausen op 21 april 1945 omkwam. Ter herinnering aan hem werd door zijn erfgenamen in 1947 de Han Jordaan Stichting opgericht, die ten doel had een clubgebouw voor de padvindersgroep te realiseren. Daardoor kon in 1951 de huidige Dievelaarschuur op het Scholtenhagen als onderkomen voor de padvinders in gebruik genomen worden. Later schonk de Stichting symbolisch, door middels van een bronzen plaquette van Han het Groepshuis 'de Dievelaarschuur' aan de Padvinders-groep, die inmiddels de naam had veranderd in de 'Han Jordaan Groep'.

In het begin van de jaren tachtig werd de schuur steeds minder gebruikt voor activiteiten. De schuur werd zo nu en dan nog wel eens verhuurd, maar de toestand van het gebouw werd er niet beter op. Op een gegeven moment wilde de andere scoutinggroep die Haaksbergen toen nog kende, 't Varick, het onderkomen aan de ten Vaarwerkstraat graag uitbreiden. 't Varick vroeg de gemeente meerdere malen om een financiële bijdrage voor uitbreiding van het clubgebouw.

Totdat het scoutingsoog op de Dievelaarschuur viel. Daarbij was het uiteraard mooi meegenomen dat in de statuten van de eigenaar van het gebouw stond vermeld dat de schuur alleen mocht worden gebruikt voor scoutingsactiviteiten. Er werd in 1989 een fusie aangegaan en het onderkomen werd aangepast aan de eisen des tijds. De keuken werd vernieuwd, een schouw opgetrokken en een houten wenteltrap naar de zolder gemaakt. Bovendien werd er een stenen toilet en douchegebouw geplaatst.

Eind 2005 is de Han Jordaan Stichting  ophouden (eigenaar van de Dievelaarschuur en het IVN-gebouw) te bestaan, de activa en passiva zijn toen overgedragen aan de Stichting Groot Scholtenhagen. Dat is toen aanvaard en zijn de statutaire bepalingen ten aanzien van het gebruik van de Dievelaarschuur en het IVN gebouw door de stichting aangepast en opnieuw notarieel vastgelegd..

website: www.scoutinghanjordaan.nl