Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Historie Kinderboerderij

Mede door de explosieve groei van de bevolking van de gemeente Haaksbergen ontstond er steeds meer behoefte aan voorzieningen op het gebied van sport en recreatie.

Al snel werd duidelijk dat deze voorzieningen het beste konden worden gerealiseerd in het Scholtenhagen, een gebied aan de rand van het mooie Haaksbergen.

Om het gebied verder te ontwikkelen werd een stichting in het leven geroepen, de “Stichting Groot Scholtenhagen”.
Begin 1974 werden tussen het gemeentebestuur van Haaksbergen en het bestuur van de Stichting Groot Scholtenhagen de eerste gesprekken gevoerd over de realisatie van een kinderboerderij op het Scholtenhagen.

De voormalige boerderij van de familie te Lintelo , “de Boschplaats” bleek een goede locatie te zijn.  In 1975 werd de heer H. Tjoonk aangesteld als beheerder-dierenverzorger.  Het arriveren in datzelfde jaar van drie dwerggeitjes was het aarzelende begin van de kinderboerderij Scholtenhagen.
Door het overhandigen van een glaasje geestrijk vocht door de voorzitter van de Stichting Groot Scholtenhagen, de heer J.J. Broekhuis, aan de heer H. Tjoonk, werd de officiële ingebruikname van de kinderboerderij in december 1975 een feit.

De stal werd verbouwd en verder werden er nieuwe hokken gebouwd voor de verschillende dieren. Eind jaren tachtig was de kinderboerderij ietwat in het vergeethoekje beland, maar in de jaren negentig werd de kinderboerderij weer nieuw leven ingeblazen.
Stapsgewijs zijn er veranderingen en diverse verbeteringen doorgevoerd zoals het renoveren van dierenverblijven en het plaatsen van schuilhutten, het plaatsen van nieuwe afrasteringen en bestrating, het aanleggen van een buxustuin en vervanging van beplanting, het aanleggen van elektriciteits--voorzieningen en waterleidingen en het aanleggen van een (water)speelvoorziening. Deze is in 2019 gerealiseerd, compleet met overkapping voor de ouders/oppassers.

Verder werd het dierenbestand aangepast. Veel oude dieren werden vervangen door dieren die behoren tot de zeldzame huisdierrassen.
Tenslotte werd in 1996 een nieuwe schuur gebouwd. Een nieuw onderkomen met op de begane grond een werkplaats en opbergruimte en een quarantaine ruimte voor zieke dieren. Boven werd er een kantine, een kantoor voor de beheerders en een ruimte gerealiseerd voor allerlei educatieve activiteiten en exposities.


Met enige trots mag worden gezegd dat de huidige kinderboerderij behoort tot één van de mooiste voorzieningen op het sport- en recreatiepark Scholtenhagen.