Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Wie Haaksbergen bezoekt kan bijna niet om het Park Scholtenhagen heen. Aan de zuidzijde van Haaksbergen ligt een uitgestrekt park, waarin diverse schitterende voorzieningen zijn gesitueerd. Dit park is in 1902 door de toenmalige bezitter, de heer Willem Hendrik Jordaan bij legaat geschonken aan de inwoners van Haaksbergen. Het moest een plek worden waar ruimte zou zijn voor ontspanning en rust voor de Haaksbergse bevolking.

In de vroegere jaren was het vooral een plek van verpozing, maar in de loop der jaren is het park steeds meer veranderd in een recreatieve voorziening waarin het uitoefenen van diverse sporten de boventoon ging voeren. Ondanks de vele sportvoorzieningen is het park ook nu nog steeds een plek van geestelijke ontspanning en is het authentieke parklandschap zeker bewaard gebleven.

Dankzij de inspanning van de bestuurders en medewerkers van de Stichting Groot Scholtenhagen, het beheerinstituut van het park, is de oorspronkelijke doelstelling, verwoord door de heer Jordaan nog steeds actueel.