Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Imkervereniging de Heidebloem

De imkervereniging is sterk gelieerd aan de IVN. DE bijenstallen bevinden zich dan ook binnen de omheining van deze vereniging.

(Van de site van de imkervereniging:)

De imkervereniging “De Heidebloem” werd in december 1906 opgericht als een subafdeling van de landelijke Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, kortweg de VBBN. De VBBN is in 1897 opgericht en was toen nog een jonge vereniging. Als er iemand is die in de beginjaren veel voor de imkervereniging “De Heidebloem” heeft gedaan dan is dat wel de heer Sally Frankenhuis. Hij was een imker in hart en nieren. Hij heeft zich als eerste imker in Haaksbergen laten inschrijven bij de VBBN en heeft in de beginjaren “De Heidebloem” tot een bloeiende vereniging gemaakt.

In 2006 is de VBBN met een aantal andere landelijke imkersverenigingen samengegaan onder de naam Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Heden ten dage bestaat de vereniging uit 60 enthousiaste leden en donateurs die het bijenhouden hoog in het vaandel hebben staan. De bijenvolken, de imme, vind je hoofdzakelijk in het buitengebied van Haaksbergen maar er staan ook bijenvolken in de bebouwde kom.


Website: www.imkervereniginghaaksbergen.nl/