Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark


Aan de zuidzijde van het dorp ligt een uitgestrekt park, waarin diverse voorzieningen zijn gesitueerd. Het park is in 1902 door de toenmalige bezitter, de heer Willem Hendrik Jordaan bij legaat geschonken aan de inwoners van Haaksbergen.
Het moest een plek worden waar ruimte zou zijn voor ontspanning en rust voor de Haaksbergse bevolking. Vroeger was het vooral een plek van rust, maar in de loop der jaren is het park steeds meer veranderd in een recreatieve voorziening waarin het uitoefenen van diverse sporten de boventoon ging voeren. Ondanks de vele sportvoorzieningen is het park ook nu nog steeds een plek van geestelijke ontspanning en is het authentieke parklandschap zeker bewaard gebleven. 

Rond 1920 werd op het Scholtenhagen het eerste officiele voetbalveld van Haaksbergen aangelegd, de thuisbasis van HSC'21. Na de Tweede Wereldoorlog, toen het dorp Haaksbergen zich uitbreidde, volgden meer sportaccomodaties, waaronder zwembad de Wilder. Sinds 1982 is in een voormalige boerderij het restaurant en zalencentrum 't Hagen gevestigd. Ook zijn op het park onder meer een prachtige vijver, een camping, kinderboerderij, muziekkoepel, recreatieheuvel, schietbaan en nog diverse sportvereniging en toeristische accommodaties te vinden.

Het park wordt op dit moment beheerd door de in 1972 opgerichte Stichting Groot Scholtenhagen.

Op deze plattegrond is te zien waar alle accomodaties en verenigingen zijn gelegen op het park Scholtenhagen. Op de volgende pagina's worden de Accomodaties & Verenigingen verder toegelicht