Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark


Gift Stichting Steunfonds Dierenbescherming Twente 

Van de Stichting Steunfonds Dierenbescherming Twente hebben wij een bijdrage van bijna € 6.000 ontvangen voor de realisatie van een (vogelgriepveilig) onderkomen voor de ganzen en ander gevogelte. Dit steunfonds is in liquidatie en kon deze bijdrage doen uit de hen resterende middelen. Hiervoor onze dank. Ook de e-informatiezuil bij de kinderboerderij is een gift uit het verleden van dit fonds. 

Op de foto een delegatie van dit steunfonds bij het nieuwe onderkomen.


Scholtenhagen ontvangt giften.

Stichting Groot Scholtenhagen heeft meerdere giften ontvangen de afgelopen tijd; voor de realisering van diverse bestaande wensen waren dit zeer welkome ondersteuningen.Gift Frank Elsweijer, juli 2022

Oud Haaksbergernaar Frank Elsweijer heeft de positieve opbrengst van zijn boek "Aureli en het toverboek, de wondere wereld van de belastingen" (ISBN 9789083090832) bestemd voor enkele Haaksbergse doelen. Eén daarvan was de kinderboerderij. 

Met zijn bijdrage hebben wij een overkapping bij de kinderspeelplek op de kinderboerderij kunnen realiseren. Het bestuur en ook de bezoekers van de kinderboerderij zijn zeer erkentelijke voor zijn (met  instemming van zijn kinderen !!) gift.
Afscheid G. Lankheet

Bestuurswisseling

Vrijdag 16 december 2022 is afscheid genomen van de huidige penningmeester
Gerard Lankheet. Te zijner tijd zal een brug naar hem worden vernoemd. Hij wordt met lovende woorden bedankt voor 20 jaar penningmeesterschap van de Stichting. Zijn opvolger Laurens Waning is al in een eerder stadium geïnstalleerd. Ook voor het deel secretariaat is een vervangster bereid gevonden: mevrouw Carola Bouwhuis.
Gerard blijft nog een periode verbonden als administrateur en adviseur van de Stichting.