Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark


Gift Stichting Steunfonds Dierenbescherming Twente 

Van de Stichting Steunfonds Dierenbescherming Twente hebben wij een bijdrage van bijna € 6.000 ontvangen voor de realisatie van een (vogelgriepveilig) onderkomen voor de ganzen en ander gevogelte. Dit steunfonds is in liquidatie en kon deze bijdrage doen uit de hen resterende middelen. Hiervoor onze dank. Ook de e-informatiezuil bij de kinderboerderij is een gift uit het verleden van dit fonds. 

Op de foto een delegatie van dit steunfonds bij het nieuwe onderkomen.


Scholtenhagen ontvangt giften.

Stichting Groot Scholtenhagen heeft meerdere giften ontvangen de afgelopen tijd; voor de realisering van diverse bestaande wensen waren dit zeer welkome ondersteuningen.Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 mei 2018 is afscheid genomen van Sylvia Ordelmans, voorheen voorzitster van Revuegezelschap Allo Jannoa, die 4 jaar lid (statutaire periode) was van dit Bestuur. Haar plek wordt ingenomen door de heer Hans Overbeeke, voorzitter van de Haaksbergse Schutterij.

Bestuurswisseling

Tijdens een informele bijeenkomst bij het Hagen op 19 juli 2018 is afscheid genomen van Annette Nijhuis, de statutaire voorzitster. Zij is exact 4 jaar voorzitster geweest, maar omdat zij haar wethouderperiode niet heeft kunnen verlengen was zij genoodzaakt af te treden. In de afscheidsbijeenkomst werden door de vice-voorzitter nog even de voornaamste bestuurlijke besognes van de laatste 4 jaren luchtig doorgenomen. Tijdens deze bijeenkomst is meteen kennisgemaakt met haar opvolgster mevr. Arja ten Thije. Zij is, als gevolg van haar vroegtijdig vertrek uit het college in april 2019, vervangen door Louis Koopman.

Bestuurswiseling

Op 19 december 2019 heeft Gerrit Sloot zijn laatste AB-vergadering bijgewoond. Na ruim 13 jaar bestuurslid te zijn geweest heeft hij aangegeven zijn functie te willen overdragen. Op die datum was nog niet bekend wie zijn opvolger zal worden. Tijdens de vergadering is naast lovende woorden een wandelpad op het Scholtenhagen naar hem vernoemd. 

7 7ebruari 2020 is er nog een informele afscheidsbijeenkomst geweest met de gebruikers van het Scholtenhagen en enkele nauw betrokkenen van het Scholtenhagen van Gerrit .