Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Historie


1284

Oudste vermelding van het Hagen in een oorkonde van 25 juni van dat jaar.
In het charter van de Commanderij Steinfurt (Duitsland) staat vermeld: "In het jaar onzes Heren 1284 heeft Henricus, door vrome ijver geleid, uit bezorgdheid voor zijn zieleheil en dat van zijn ouders, voor totaal 6 solidi uit de opbrengst van het huis Thon Hagen, gelegen in het kerspel Huckesberge ter vervulling van de naastenliefde, aan de broeders toegekend".


1285

In dat jaar blijkt de Heer van Steinfurt eigenaar van Het Hagen te zijn, aldus een oorkonde van Balduin von Steinfurt.


1527

In een oorkonde van 16 september van dat jaar komen we de eerste met naam genoemde bewoners van Het Hagen tegen, namelijk Henrick Schuiten ten Hagen, zijn vrouw Johanna Eijsings en hun zonen Johan en Hendrik.


1601

Ten tijde van de Tachtigjarige oorlog. Het Hagen was nog voor het grootste deel verwoest maar is de bebouwing van het erf weer hervat.


1692

Slechte financiële situatie op Het Hagen. Bewoner Jan ten Hagen wordt failliet verklaard.


1777

Door de financiële opbloei sinds het begin van de 18e eeuw kunnen de bewoners van Het Hagen op 9 juli van dat jaar de tienden uit het Hagen aankopen.


1798

Door het jong overlijden van haar broers en oudste zuster wordt Hermiena ten Hagen erfopvolgster op Het Hagen. Zij huwt in 1798 met Jan Derk Harbers, waardoor er een andere familienaam op Het Hagen komt. Na het overlijden van Jan Derk hertrouwt Hermiena in 1802 met Egbertus Groothold. Uit beide huwelijken wordt een zoon volwassen.


1837

Wordt het erve en goed Het Hagen door G. Harbers en B.J. Groothold verkocht aan Jan Derk ter Haar. (Afkomstig van 'De hof te Langelo'). Bij het erf horen dan twee wönners: 'Op den Dijk' en 'Hagen Wönner'. Het erf is dan ruim 36 ha groot.


1886

Wordt Het Hagen door J.D. ter Haar en kinderen verkocht bij een publieke veiling. Eigenaar werd Willem Hendrik Jordaan. Het Hagen kent op dat moment drie wönners: 'Op den Dijk', 'De Boschplaats' en 'In den Tuten'. Willem Hendrik Jordaan koopt de boerderij met de wönners 'De Boschplaats' en 'In den Tuten'. De Ter Haars blijven eigenaar van 'Op den Dijk' met ruim 13 ha grond.


1902

Oprichting Stichting Scholtenhagen. In een legaat van Willem Jordaan uit 1899, staat naast de overige testamentaire bepalingen ook de volgende zinsnede: Ik roep bij dezen in het leven eene stichting welke te Haaksbergen zal zijn gevestigd en aan welke ik den naam geef van 't Scholtenhagen.


1920

Aanleg van het eerste officiële voetbalveld van de V.V. Haaksbergen.


1927

Benoeming van Jan Wichert Bannink als beheerder van het Scholtenhagen.


1945-1960

Steeds meer aandrang tot het aanleggen van meer sportaccommodaties op het Scholtenhagen. Tot 1950 was het Scholtenhagen een plek waar men tot rust kon komen, vanaf die tijd worden dit steeds meer activiteiten, mede als gevolg van de explosieve groei van de gemeente Haaksbergen.


1972

Overdracht van de Stichting Scholtenhagen aan de nieuwe Stichting Groot Scholtenhagen.
Door de onstuimige groei van de gemeente Haaksbergen, was de vraag naar sportterreinen en dergelijke navenant. 
Burgemeesters en Wethouders hebben hierbij het oog laten vallen op het erve 't Hagen en zijn landbouwgronden. De stichting beschikte niet over voldoende middelen om aan deze vraag te voldoen. Er werd besloten een nieuwe stichting in het leven te roepen met de naam "Stichting Groot Scholtenhagen" waarbij ook andere landbouwgronden in het bezit van de gemeente en een recreatievijver werden ingebracht.


1976

Gedeelte van boerderij Scholtenhagen stort in.


1977

Viering 75 jarig bestaan van Stichting Scholtenhagen.


1978

Officiële opening sport-en recreatiepark Scholtenhagen.


1982

Opening restaurant 't Hagen, eigenaar H. Boenders op de plek van boerderij Scholtenhagen.


1988

Verkoop camping.

Viering 800 jaar Haaksbergen op het Scholtenhagen.'Het Glazenbos'. Staat weliswaar niet op het park, maar hoort er toch bij. Geplaatst in 1988 tijdens het 100-jarig bestaan Haaksbergen. Kunstenaars: Gerard Koopman en Frank Bolink.

1989

Onthulling borstbeeld van de stichter in het park bij 't Hagen.


1990

Ria Lubbers, vrouw van de toenmalige premier opent zwemparadijs.


De Badgasten, Kunstenaar Jan de Graaf. Bij de ingang van het zwembad. In 2014 gestolen.

1996

Europees Schutterstreffen op het Scholtenhagen.


2002

Honderd jarig bestaan Stichting.

Fontein in de recreatievijver geschonken door het bestuur van de Stichting Groot Scholtenhagen als herinnering aan het 100 jarig bestaan.