Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Stichting Groot Scholtenhagen en de AVG (Privacywet)


Stichting Groot Scholtenhagen heeft geen ledenadministratie. 

Van de bestuursleden wordt alleen hun adresgegevens vermeld op de site, onder het kopje Bestuur en Beheer. Dit is met toestemming van deze leden. 

De administratie wordt gedaan door de vice-voorzitter en de secretaris-penningmeester. Er wordt getracht zo weinig mogelijk over personen te corresponderen. Notulen en vergaderstukken worden digitaal aan de leden verstuurd. Met de bestuursleden is de afspraak gemaakt deze persoonlijk te houden. Notulen etc. worden gearchiveerd door het secretariaat.

Ter promotie kunnen filmpjes/foto's worden gemaakt (en gepubliceerd) waarop personen kunnen voorkomen. Dit zal voor zover mogelijk gebeuren onder goedkeuring van de betrokkenen.  Er wordt geprobeerd dit zo minimaal mogelijk te houden.

Op de kinderboerderij worden opnames gemaakt om onze en uw eigendommen te beschermen. Bij geen calamiteiten worden deze opnames na 14 dagen weer vernietigd.

Indien u bezwaar maakt ten aanzien van bovenstaande of vragen heeft hierover dan kun u dat melden bij het secretariaat.

Vastgesteld juli 2018