Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark


Scholtenhagen ontvangt giften.

Stichting Groot Scholtenhagen heeft enkele giften ontvangen de afgelopen tijd, voor de realisering van diverse bestaande wensen waren dit zeer welkome ondersteuningen.

Van Hoveniersbedrijf Koppelman, welke zijn dertigjarig jubileum vierde, werd € 2.250 ontvangen. Dit geld wordt besteed aan een varkensweide met modderpoel. 

Begin 2016 heeft Scholtenhagen een gift van € 1.189 ontvangen van basisschool Theo Scholte welke is gebruikt voor een nieuw vogelverblijf. Dit geld hadden zij opgehaald met de foekepotterij-actie. 

Tevens heeft de Kinderboerderij een gift ontvangen van Keath Alkoutobi, eigenaar van het bedrijf Nederlandse Hout Coating, in de vorm van de houten afrastering voor de weide ten waarde van € 2.800. 

Voor de nieuw aangelegde varkensweide met zoelplek en de waterspeelplaats voor kinderen hebben we van het Stimuleringsfonds van de Rabobank € 3.500 ontvangen. 

De geldelijke ondersteuning van € 3.000 van de Lions Club Zuid Twente en de bijdrage van kinderopvang de Bloesem (€ 1.250) zijn ook aangewend voor o.a deze activiteiten.

Basisschool de Akker heeft € 200 gedoneerd voor een nieuwe duiventil.

Van uitvaartondernemer Weeink, Aula het Scholtenhagen, is € 1.790 ontvangen voor verfraaiing van het park Scholtenhagen.

In oktober 2017 zijn alle gulle gevers uitgenodigd om te zien wat er met hun giften is gedaan en werden zij onder het genot van een drankje bedankt voor hun donaties.

Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2017 is afscheid genomen van Hans van Embden, die 8 jaar lid was van dit Bestuur. Zijn opengevallen plek wordt ingenomen door mevrouw Carolien Roozenboom, eveneens dierenarts te Haaksbergen. 

In memoriam.

Vrijdagmorgen 9 maart 2018 is onze beheerder Roy Nijenhuis op veel te jonge leeftijd overleden.


Roy was vanaf 2015 beheerder van het sport-en recreatiepark Groot Scholtenhagen. In de helaas zeer korte tijd is hij zeer betrokken geraakt bij de ontwikkeling en instandhouding van het complex. Het Groot Scholtenhagen was een deel van zijn leven geworden. Zelfs tijdens zijn ziekte was hij nog regelmatig aanwezig. Hij zat nog volop ideeën om het park verder te ontwikkelen. We zullen hem missen.

Voor zijn inzet en grote betrokkenheid zijn wij hem veel dank verschuldigd

Wij wensen zijn vrouw Renate, en de kinderen Hugo en Vera, veel sterkte toe dit verlies te dragen.

Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 maart 2018 is afscheid genomen van Willy Sticker, voorzitter van HSC '21, die 4 jaar lid (statutaire periode) was van dit Bestuur. Zijn plek wordt ingenomen door de heer Giljam Wartena, voorzitter van de vv Haaksbergen. 

Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 mei 2018 is afscheid genomen van Sylvia Ordelmans, voorheen voorzitster van Revuegezelschap Allo Jannoa, die 4 jaar lid (statutaire periode) was van dit Bestuur. Haar plek wordt ingenomen door de heer Hans Overbeeke, voorzitter van de Haaksbergse Schutterij.

Bestuurswisseling

Tijdens een informele bijeenkomst bij het Hagen op 19 juli 2018 is afscheid genomen van Annette Nijhuis, de statutaire voorzitster. Zij is exact 4 jaar voorzitster geweest, maar omdat zij haar wethouderperiode niet heeft kunnen verlengen was zij genoodzaakt af te treden. In de afscheidsbijeenkomst werden door de vice-voorzitter nog even de voornaamste bestuurlijke besognes van de laatste 4 jaren luchtig doorgenomen. Tijdens deze bijeenkomst is meteen kennisgemaakt met haar opvolgster mevr. Arja ten Thije