Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark


Scholtenhagen ontvangt giften.

Stichting Groot Scholtenhagen heeft enkele giften ontvangen de afgelopen tijd, voor de realisering van diverse bestaande wensen waren dit zeer welkome ondersteuningen.

Van Hoveniersbedrijf Koppelman, welke zijn dertigjarig jubileum vierde, werd € 2.250 ontvangen. Dit geld wordt besteed aan een varkensweide met modderpoel. 

Begin 2016 heeft Scholtenhagen een gift van € 1.189 ontvangen van basisschool Theo Scholte welke is gebruikt voor een nieuw vogelverblijf. Dit geld hadden zij opgehaald met de foekepotterij-actie. 

Tevens heeft de Kinderboerderij een gift ontvangen van Keath Alkoutobi, eigenaar van het bedrijf Nederlandse Hout Coating, in de vorm van de houten afrastering voor de weide ten waarde van € 2.800. 

Voor de nieuw aangelegde varkensweide met zoelplek en de waterspeelplaats voor kinderen hebben we van het Stimuleringsfonds van de Rabobank € 3.500 ontvangen. 

De geldelijke ondersteuning van € 3.000 van de Lions Club Zuid Twente en de bijdrage van kinderopvang de Bloesem (€ 1.250) zijn ook aangewend voor o.a deze activiteiten.

Basisschool de Akker heeft € 200 gedoneerd voor een nieuwe duiventil.

Van uitvaartondernemer Weeink, Aula het Scholtenhagen, is € 1.790 ontvangen voor verfraaiing van het park Scholtenhagen.

In oktober 2017 zijn alle gulle gevers uitgenodigd om te zien wat er met hun giften is gedaan en werden zij onder het genot van een drankje bedankt voor hun donaties.

Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2017 is afscheid genomen van Hans van Embden, die 8 jaar lid was van dit Bestuur. Zijn opengevallen plek wordt ingenomen door mevrouw Carolien Roozenboom, eveneens dierenarts te Haaksbergen.