Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark


Scholtenhagen ontvangt giften.

Stichting Groot Scholtenhagen heeft meerdere giften ontvangen de afgelopen tijd; voor de realisering van diverse bestaande wensen waren dit zeer welkome ondersteuningen.


Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2017 is afscheid genomen van Hans van Embden, die 8 jaar lid was van dit Bestuur. Zijn opengevallen plek wordt ingenomen door mevrouw Carolien Roozenboom, eveneens dierenarts te Haaksbergen. 

Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 maart 2018 is afscheid genomen van Willy Sticker, voorzitter van HSC '21, die 4 jaar lid (statutaire periode) was van dit Bestuur. Zijn plek wordt ingenomen door de heer Giljam Wartena, voorzitter van de vv Haaksbergen. 

Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 mei 2018 is afscheid genomen van Sylvia Ordelmans, voorheen voorzitster van Revuegezelschap Allo Jannoa, die 4 jaar lid (statutaire periode) was van dit Bestuur. Haar plek wordt ingenomen door de heer Hans Overbeeke, voorzitter van de Haaksbergse Schutterij.

Bestuurswisseling

Tijdens een informele bijeenkomst bij het Hagen op 19 juli 2018 is afscheid genomen van Annette Nijhuis, de statutaire voorzitster. Zij is exact 4 jaar voorzitster geweest, maar omdat zij haar wethouderperiode niet heeft kunnen verlengen was zij genoodzaakt af te treden. In de afscheidsbijeenkomst werden door de vice-voorzitter nog even de voornaamste bestuurlijke besognes van de laatste 4 jaren luchtig doorgenomen. Tijdens deze bijeenkomst is meteen kennisgemaakt met haar opvolgster mevr. Arja ten Thije. Zij is, als gevolg van haar vroegtijdig vertrek uit het college in april 2019, vervangen door Louis Koopman.